Pedagogiikan perusteet verkkokoulutusten tekijälle – itsenäisesti opiskeltava verkkokurssi

Nykyinen tila
Et ole liittynyt vielä
Hinta
297€
Aloita

Tervetuloa tutustumaan pedagogiikan ja verkkopedagogiikan perusteisiin itsenäisesti opiskeltavan verkkokurssin avulla.

Tämä tiivis tietopaketti pedagogiikasta, verkkopedagogiikasta, verkkokurssien suunnittelusta ja oppimismuotoilusta antaa hyvät valmiudet alkaa tuottamaan pedagogisesti laadukkaita verkkokursseja.

 • Pedagogiikaan perusteita
 • Moduuli 1: Oppimisen psykologiaa
 • Moduuli 2: Oppimisen, ohjauksen ja opetuksen käsitteitä sekä teoriaa
 • Moduuli 3: Verkkokoulutuksen muotoja ja toteutustapoja
 • Moduuli 4: Verkkokurssille soveltuvia menetelmiä ja materiaalityyppejä
 • Moduuli 5: Verkkokurssin suunnittelu ja pedagoginen käsikirjoitus
 • Moduuli 6: Oppimismuotoilusta asiakaskeskeisyyttä kurssisuunnitteluun
 • Moduuli 7: Ryhmien ohjaaminen ja vuorovaikutus verkossa
 • Moduuli 8: Verkkokurssin tarinallistaminen

Kenelle?

Kurssi soveltuu kaikille verkkokoulutusten kehittämisestä kiinnostuneille. Kurssin jälkeen opiskelijalla on hyvät valmiudet alkaa suunnittelemaan ja tuottamaan verkkopedagogisesti laadukkaita verkkokursseja.

Kesto

Kurssia voi suorittaa täysin omaan tahtiin. Kurssin läpikäymiseen on hyvä varata aikaa noin puolikas työpäivä (4 tuntia).

Keskustelu ja tuki

Jokaisella oppitunnilla on käytössä keskustelupalsta jossa opiskelijat ja ylläpitäjä voivat vapaasti keskustella. Lisäksi opiskelija voi lähettää kurssin sisältöön liittyviä kysymyksiä ylläpitäjille. Vastaamme viesteihin arkisin.


Näytteitä kurssin sisällöistä

Oppimiskäsitys (tekstimuotoinen oppimissisältö)

Oppimiskäsitys (tai oppimisnäkemys) viittaa siihen, miten ihmiset ymmärtävät oppimisen tapahtuvan ja millaisia prosesseja siihen liittyy. Se on perusta sille, miten opetusta suunnitellaan ja toteutetaan. Oppimiskäsitys vaikuttaa siihen, miten opettajat näkevät oppimistilanteen ja millaisia strategioita he käyttävät opetuksessaan.

Tässä on joitakin erilaisia oppimiskäsityksiä:

 1. Perinteinen oppimiskäsitys: Tämä näkemys perustuu ajatukseen, että oppiminen on tiedon siirtämistä opettajalta oppilaalle. Opettaja on asiantuntija, joka välittää tietoa, ja oppilas vastaanottaa sen passiivisesti.
 2. Konstruktivistinen oppimiskäsitys: Konstruktivistinen näkemys korostaa oppijan aktiivista roolia tiedon rakentajana. Oppija luo ymmärryksensä yhdistelemällä uutta tietoa aikaisempiin kokemuksiinsa ja tiedonrakennusprosessiin.
 3. Humanistinen oppimiskäsitys: Tämä näkemys korostaa oppijan henkilökohtaista kasvua ja kehitystä. Oppiminen nähdään prosessina, joka liittyy itsetuntemukseen ja itseohjautuvuuteen.
 4. Kognitiivinen oppimiskäsitys: Kognitiivinen näkemys keskittyy ajattelun prosesseihin, kuten muistiin, ajatteluun ja ongelmanratkaisuun. Se painottaa tiedon prosessointia ja muistamista.
 5. Sosiaalinen konstruktionismi: Tämä oppimiskäsitys korostaa sosiaalista vuorovaikutusta ja yhteistyötä oppimisessa. Oppijat rakentavat tietoa yhdessä muiden kanssa ja jakavat tietoaan ryhmässä.

Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä erilaisista oppimiskäsityksistä, ja useimmat opettajat ja koulutusjärjestelmät voivat yhdistellä näitä eri näkemyksiä omassa pedagogisessa lähestymistavassaan. Oppimiskäsitys vaikuttaa siihen, miten opetusorganisaatiot suunnittelevat opetusta, arvioivat oppimista ja tukevat oppijoiden kehitystä.

Oppimisen psykologiaa (videomuotoinen oppimissisältö)

Kurssin tukimateriaalina E-kirja: Vie koulutukset verkkoon


Vie koulutukset verkkoon – E-kirja verkkokoulutusten kehittäjille (67 sivua) on kattava tietopaketti verkkokoulutusten suunnittelusta, sisältötuotannoista, teknologiasta ja markkinoinnista.

Opas toimii tukimateriaalina niin kursseillamme kuin palveluissammekin.


Kurssin hankkiminen

Voit hankkia kurssin suoraan verkkokaupasta tai tilaamalla sen laskulla.

Mikäli ostat kurssin verkkokaupasta, luot oston yhteydessä käyttäjätunnuksen järjestelmään oman sähköpostiosoitteen avulla. Pääset opiskelemaan kurssia heti oston jälkeen. Salasana toimitetaan sinulle sähköpostiin ja voit vaihtaa sen mieleiseksi kirjautumissivulla.

Mikäli tilaat kurssin laskulla, toimitamme kurssille rekisteröitymisohjeet tilauslomakkeessa nimetyn henkilön sähköpostiosoitteeseen.

Kurssin opiskelu onnistuu kaikilla nykyaikaisilla päätelaitteilla (älypuhelimet, tabletit ja tietokoneet) ilman erillisiä ohjelmisto- tai sovellusasennuksia.


Kurssin tekijät

Aino Harinen

FM (viestintätiede), JET, ammatillisen opettajan pedagogiset opinnot, Media-alan ja kuvallisen ilmaisun PT

Ainolla on pitkä kokemus viestinnän, pedagogiikan ja verkko-oppimisen kehittämisestä niin oppilaitoksissa, valtionhallinnossa, järjestöissä kuin yrityksissä.

Nykyään Aino toimii viestinnän tutkijana Pelastusopistolla. Päätoimensa ohessa Aino tuottaa kevytyrittäjänä mm. verkkopedagogiikan ja viestinnän kehittämisen palveluita.

Kuva: Ella Hiltunen

Ilpo Tuononen

YTM (Kansantaloustiede), Myynnin ammattitutkinto (B2B-myynnin suuntautuminen), Yrittäjän ammattitutkinto

Ilpo on tehnyt 1990-luvun lopulta lähtien tehnyt urheilu- ja bisnesvalmennusta satojen asiakkaiden kanssa.

Ilpo on Verkkokurssitehdas Oy:n ja Koulutuskone-alustan toinen kehittäjistä ja omistajista. Lisäksi Ilpolla on toinen, yritysvalmennuksiin keskittynyt yritys.