KOULUTUSKONEEN TEKNOLOGIAKUVAUS

TAUSTAA

Verkkokurssitehdas on rakentanut verkkokurssien, digitaalisten tuotteiden, muun oppimateriaalin ja palveluiden myyntiin ja jakeluun tarkoitetun sähköisen alustan, Koulutuskoneen. Alusta on ohjelmisto, joka toimitetaan asiakkaan käyttöön pilvipalveluna (SaaS). Alusta käyttää avoimen lähdekoodin ratkaisuja ja se yhdistää verkkosivut, myyntialustan (verkkokauppa) ja maksurajapinnat, koulutusalustan (sähköinen oppimisympäristö) sekä muut tarvittavat sähköiset järjestelmät yhdeksi kokonaisjärjestelmäksi.

Alustan käyttämä teknologia mahdollistaa hyvin skaalautuvan, nopeasti lokalisoituvan ja monipuolisesti ja asiakaskohtaisesti räätälöitävän järjestelmäkokonaisuuden. Alustasta on tarjolla suomen- ja englanninkieliset versiot ja myös muiden kieliversioiden toteuttaminen on mahdollista.

PERUSTEKNOLOGIA

Alustan pohjana on maailman käytetyin verkkosivujen julkaisujärjestelmä WordPress sekä kymmeniä tarkasti valittuja ja toisiinsa yhteensopivia lisäosia. Lisäosista merkittävimmät ovat myyntialustana toimiva, maailman käytetyin verkkokauppa-alustaa Woo (ent. Woocommerce) ja koulutusalustana (LMS = Learning Management Software) toimiva Learndashia. Lisäksi alusta sisältää yli 50 muuta lisäosaa, jotka mahdollistavat monipuolisen kokonaisjärjestelmän toiminnan.

INTEGRAATIOT JA REST API -RAJAPINNAT

Alusta hyödyntää muita API-rajapintoja käyttäviä järjestelmiä, joihin on olemassa valmiit integraatiot. Sekä myynti- että koulutusalustassa on omat Rest API-rajapintansa. Valmiiden integraatioiden ja Rest API-rajapintojen ansioista alusta on helposti integroitavissa muihin järjestelmiin. Lisäksi alusta on mahdollista rakentaa täysin räätälöidysti omalle palvelimelleen.

PALVELINPALVELU JA TIETOTURVA

Alustan turvallisen ja skaalautuvan palvelinarkkitehtuurin sekä varmuuskopioinnin takaa WP-Engine. Palvelimet sijaitsevat Haminassa Suomessa. Palautuspiste on varmuuskopio WordPress-sivustosta ja se muodostetaan helposti muutamassa sekunnissa. Jokainen palautuspiste sisältää kaiken sivuston sisällön, tietokannat ja ulkoasun. Näin jokaisen asiakkaan oma sivusto on mahdollista palauttaa haluttuun ajankohtaan muutamassa minuutissa. Palautuspisteet luodaan automaattisesti joka päivä ja ennen jokaista sivustopäivitystä. Edellä mainitut toimenpiteet varmistavat, että jokaisen sivuston tiedot ovat varmassa tallessa.

MAKSURAJAPINNAT

Koulutuskone-alustalla maksupalvelut toteutetaan yleisten käytäntöjen ja vallitsevan lainsäädännön täyttävien kolmannen osapuolten tarjoamien palveluiden avulla. Koulutuskoneessa on valmiit maksupalveluintegraatiot kaikkiin yleisimpiin koti- ja ulkomaisiin palveluihin kuten Visma Pay, Paytrail, Klarna, Stripe ja Paypal.

Koulutuskone on mahdollista integroida myös muihin maksu- ja tilausjärjestelmiin kuten Eventilla.

Tilaajan Koulutuskone-alustalla toimiva myyntialusta liitetään Tilaajan valitsemaan maksupalveluun. Tilityksistä vastaa valittu/valitut maksupalveluntarjoaja(t). Tilaaja ja maksupalveluntarjoaja solmivat sopimuksen maksuliikenteen hoitamisesta. Tilaaja vastaa maksuliikennekuluista. Koulutuskone-alustaa on mahdollista käyttää myös ilman myyntialustaa ja  maksupalveluntarjoajaa.

YLLÄPITO JA TUKI

Palveluun kuuluu täydellinen ylläpitopalvelu sisältäen päivittäiset varmuuskopioinnit, järjestelmäpäivitykset, käännökset sekä alustan kaikille asiakkaille yhteisiä toimintoja koskevan ohjelmistokehityksen. Teemme erillisen sopimuksen mukaan asiakaskohtaisia räätälöintejä. Ylläpitopalveluun kuuluu ilmainen asiakastuki. Vastaamme tukipyyntöihin vähintään yhden arkipäivän aikana.

TIETOTURVA

Alustalla rakennettujen järjestelmien käyttämiseen sekä pääkäyttäjiltä, ohjaajilta että opiskelijoilta vaaditaan henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Alustan palvelinteknologiaan liittyvien palveluiden ja toiminnallisuuksien muokkaaminen vaatii kaksivaiheisen, kahdella eri laitteella tehdyn tunnistautumisen. Palvelinteknologiaan ja järjestelmän normaaliin ylläpitoon liittyviä käyttäjäoikeuksia ei anneta Tilaajalle. Järjestelmän jatkuvat ohjelmistopäivitykset pitävät järjestelmän tietoturvallisena. Kaikessa tietoturvallisuudessa noudatetaan tiukkoja laatuvaatimuksia ja käytetään viimeisimpiä ja käytetyimpiä teknologioita.

JÄRJESTELMÄPÄIVITYKSET

Järjestelmäpäivitykset toteutetaan aina ensin testiympäristössä ja vasta tämän jälkeen Tilaajan käyttämissä, julkisissa ympäristöissä. Tällä minimoidaan järjestelmän toimintakatkot tai tekniset ongelmat.

JÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN TILAAJAN OMAKSI JA OMALLE PALVELIMELLE

Koulutuskoneen ominaisuuksien ja toiminnallisuuksien mukainen järjestelmä on mahdollista rakentaa myös Tilaajan omistukseen sen itse valitsemalle palvelimelle. Järjestelmää on lisäksi mahdollista jatkokehittää sellaistenkin toimntojen osalta, joita alustan SaaS-palvelu ei muuten tarjoaisi.

JÄRJESTELMÄN TOIMINNAN LOPPUMINEN

Hypoteettisessa tilanteessa jossa esimerkiksi internet kaatuu kokonaan tai järjestelmän toiminta lakkaa tuntemattomasta syystä (Force Majeur) kokonaan turvautuu Verkkokurssitehdas palvelinpalveluntarjoajien (WP-Engine ja WP-Palvelu) varmuustiedostoihin.

KOULUTUSKONE-ALUSTAN TOIMINNALLISUUKSIA

Alla listattuna Koulutuskone-alustan yleisimpiä toiminnallisuuksia. Kehitämme jatkuvasti uusia lisäosia ja toimintoja alustaan. HUOM! Kaikki toiminnot eivät sisälly kaikkiin hinnoittelumalleihin. Katso laaja hinnoittelu tai kysy lisää.

Yleisiä toimintoja

 • Sisältää kolme pääelementtiä yhdessä järjestelmässä: julkaisu-, koulutus- ja myyntialustat
 • Julkaisujärjestelmänä WordPress ja sen Gutenberg-sisältöeditori
 • Myyntialustana Woo
 • Koulutusalustana Learndash
 • Osaan hinnoittelumalleista valittavissa valmis verkkosivustoteema KadenceWP ja mahdollisuus rakentaa verkkosivusto alustan päälle
 • Toimii kaikilla moderneilla laitteilla ja selaimilla
 • Monipuoliset maksupalveluintegraatiot kuten: Visma Pay, Checkout, Klarna, Stripe, Paypal ja lisäksi tapahtumahallinnan järjestelmä Eventilla
 • Perusliittymä käyttöön normaalisti 1-2 arkipäivässä
 • Mediakirjasto ja monipuoliset mediatiedostomuodot
 • Oma verkko-osoite Tilaajan näin halutessa
 • Ulkoasu mahdollista räätälöidä Tilaajan toiveiden mukaan
 • SEO-työkalut
 • Räätälöitävät sivupohjat
 • Räätälöitävät lomakkeet Gravity Formsin ja sen lisäosien avulla
 • Helppo Google Analytics-integrointi
 • Blogitoiminnot räätälöitävissä
 • Jokaisella sivustolla oma SSL-sertifikaatti
 • Satoja valmiita integraatioita
 • Rest API ja SSO
 • WP Mail SMTP – sähköpostin ”white label” (lähtevät sähköpostiviestit Tilaajan omasta sähköpostipalvelusta)
 • Tallennustilaa alkaen 2 Gb / sivusto
 • Videot ja äänitteet on mahdollista upottaa erillisistä alustoista kuten Vimeo, Wistia, Youtube, Dreambroker jne.
 • Opiskelijan ja ohjaajan käyttöliittymät täysin suomen- tai englanninkieliset Tilaajan valinnan mukaan. Ylläpitäjän käyttöliittymän suomennos yli 98%. Englanninkielinen käyttöliittymä 100%. Tilaaja voi valita omat kieliversiot.
 • jMyös muita kieliversioita ainakin osittain käännettynä ja mahdollisuus toteuttaa täydelliset käännökset.

Koulutusalustan toimintoja

 • Soveltuu sekä henkilöstökoulutuksiin että koulutusmyyntiin
 • Eri kurssityypit: avoin (ei vaadi kirjautumista), ilmainen (vaatii kirjautumisen), kertamaksullinen, jäsenyyteen perustuva / toistuvaismaksullinen, suljettu (osallistumisoikeus kurssikohtainen)
 • Kurssien ja opiskelijoiden käyttöoikeuksien voimassaoloaika määriteltävissä (toistaiseksi voimassa olevat / määräaikaiset), mahdollisuus käyttöoikeuksien muuttamiseen/poistamiseen
 • Monipuoliset kyselytoiminnallisuudet: erittäin paljon asetuksin määriteltäviä asioita. Seuraavassa listattuna osa niistä: kyselyn ehtona hyväksytty muu kysely, sallittu käyttäjä (kaikki tai vain rekisteröityneet), läpäisyyn riittävä tulos prosentteina, kyselykohtainen todistus, vastauksen saaminen valmiiksi (kaikkiin kysymyksiin on vastattava / ei tarvitse vastata), aikarajoitus (sulkee kyselyn automaattisesti), kyselyn materiaalivälilehti, automaattinen käynnistys, kysymysten näyttäminen (yksi vai usea kerrallaan), kyselyn yleisnäkymän muokkaamisen asetukset, tulosviestit, aloita kysely alusta-painike, mukautettu palaute oikein/väärin-vastauksissa, mukautetut tulostaulut, kyselytilastot, sähköposti-ilmoitukset, kyselyn mallipohjat.
 • Erilaiset kysymystyypit: yksi oikea vastaus, monivalinta, vapaa valinta, lajittelu, monitahoinen lajittelu, täytä puuttuvat, arvio ja essee/avoin vastaus.
 • Tehtävät-toiminnallisuus: tämän toiminnon avulla opiskelija voi helposti lähettää annettuja tehtäviä arvioitaviksi. Toiminnon voi lisätä helposti oppitunnille ja aiheeseen.
 • Vaihtoehtoiset pedagogiset ja didaktiset oppimispolut: opettajajohtoiset, vertaisoppimiseen perustuvat ja omaehtoisesti opiskeltavat kurssit, kronologisesti ja teemoittain etenevät kurssit, ajastetut kurssit, suoritusjärjestykseltään vapaat kurssit, ilmiölähtöiset / projektimaiseen oppimiseen perustuvat kurssit
 • Monipuoliset oppimateriaalit: tekstit, kuvat, videot, äänitteet, eri tiedostomuodoissa
 • H5P – ja iSpringsolutions interaktiiviset oppimissisällöt integroitavissa alustaan
 • Opettajan suorittama arviointi ja arvioinnin automatisointi
 • Automaattisesti muodostuvat todistukset
 • Automaattiset viestit ja muistutukset, ilmoitukset opiskelijoiden toiminnoista kursseilla
 • Analytiikka ja seuranta: opiskelija- ja kurssimäärien seuranta, opiskelijoiden toimintojen/etenemisen seuranta, arvosanojen/suoritusten seuranta
 • Vaihtoehtoiset kurssille rekisteröitymistavat: opiskelija luo itse (sähköpostin avulla), tili luodaan verkkokaupassa ostoksen yhteydessä, ylläpitäjä luo tilin opiskelijalle, tili luodaan automatisoidusti toisen järjestelmän avulla
 • Oppitunnin kommentointipalsta

Koulutusalustan räätälöitäviä lisätoimintoja

Järjestelmä sisältää paljon valmiita lisätoiminnallisuuksia (lisäosat) ja integraatiomahdollisuuksia muihin järjestelmiin. Näiden avulla pystymme rakentamaan monipuolisia ja automatisoidusti toimivia kokonaisratkaisuja. Käytämme vain testattuja ja hyviksi todettuja lisäosia ja integraatiorajapintoja. Lisäosia ja integraatiorajapintoja on tuhansia ja näistä osa on maksullisia.

Jäljempänä on kuvattuna lisäosia ja -toimintoja, joita olemme käyttäneet tapauskohtaisesti asiakasprojekteissa. Räätälöinti tehdään kuitenkin aina erillisen sopimuksen mukaan.

·        Muistiinpanot: https://snaporbital.com/learndash-notes/

·        Suosikit: https://snaporbital.com/favorite-content-for-learndash/

Myyntialustan toimintoja

 • Verkkokurssien, e-kirjojen, ladattavien ja fyysisten tuotteiden tai palveluiden myynti ja automaattinen tilin luonti
 • Jäsenyydet (toistuvaismaksut) ja automaattinen tilin luominen oston yhteydessä
 • Käytössä kaikki nykyaikaiset maksutavat
 • Tuotekohtaiset tarjoukset
 • Monipuoliset alennuskooditoiminnot
 • Lahjakortit
 • Oma tili – valikko jossa tietoja ostoista ja mahdollisuus päivittää omia tietoja kuten salasana
 • PDF-laskut (kuitti suoraan asiakkaan sähköpostiin oston jälkeen)
 • Yhdistelmätuotteet ja joukkotuotteet (bundle)

Ulkoasun muokkaaminen

Järjestelmän ulkoasu on mahdollista räätälöidä Tilaajan toiveiden mukaan. Räätälöinnissä käytämme valmista oletusteemaa tai Tilaajan valitsemaan teemakirjastoa. Sivupohjat ja valikkorakenteet on mahdollista räätälöidä Tilaajan toiveen mukaan.

Verkko-osoite

Järjestelmälle muodostuu oma verkko-osoite muotoon tilaajansivusto.koulutuskone.fi mutta se voidaan korvata Tilaajan muulla käytössä olevalla verkko-osoitteella. Tilaaja vastaa verkko-osoitteen hankkimisesta sen ylläpitomaksuista.

Videoiden upottaminen

Alustalle on mahdollista upottaa helposti Tilaajan omalla videonjakelualustalla (kuten Vimeo, Wistia, Dreambroker tms.) olevat videot.Videnojakelualustat ovat videoiden tallentamiseen ja jakeluun sekä monipuolisten videotoiminnallisuuksien toteuttamiseen tarkoitettu verkkopalveluta.

Videoiden upottaminen kaikista yllämainituista videojakelualustoista Koulutuskoneeseen on helppoa. Se onnistuu lisäämällä videolinkin suoraan alustalla haluttuun paikkaan. Videojakelualustan asetuksissa määritellään videon jakeluun ja katseluun vaadittavat toiminnat ja rajoitukset kuten mm. videon näkyminen vain tietyssä verkko-osoitteessa.

Integraatiot

Alustassa on satoja valmiita integraatioita muihin järjestelmiin. Näiden avulla tietojen siirtyminen järjestelmien välillä saadaan automatisoitua. Yleisimmin käytettyvä integraatioita ovat: Vimeo, Youtube, Active Campaign, Mailchimp, Facebook, Google Analytics, Make.com, Zapier, Microsoftin tuotteet, Google Workspace, Whatsapp, iSpringsolutions ja H5P.

Vahva tunnistautuminen

Koulutuskoneesee on rakennettu ja testattu toimivuus Telian vahvan tunnistautumisen palveluun: https://www.telia.fi/yrityksille/palvelut/luottamuspalvelut/tunnistuspalvelu

Vahvan tunnistautumisen kehittäminen toteutetaan erillisen sopimuksen mukaan.

Toivon, että tämä kuvaus antoi vastauksia kysymyksiinne ja vastaan luonnollisesti mielelläni mahdollisiin lisäkysymyksiin.

Kunnioittaen,

Ilpo Tuononen

CEO, Verkkokurssitehdas Oy